Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xem khi ai đó vắng mặt trong Gmail và Hangouts Chat

10/09/2019

Có gì thay đổi


Bây giờ, khi bạn có 1 việc ra khỏi văn phòng trong lịch, 1 thông báo về việc này sẽ xuất hiện trong Gmail và Hangouts Chat khi mọi người cố gắng liên hệ với bạn

 

Trong Gmail, chúng tôi sẽ hiển thị một biểu ngữ về việc người nhận ra khỏi văn phòng và khi họ sẽ quay lại trong cửa sổ soạn email.

 

Xem khi ai đó vắng mặt trong Gmail và Hangouts Chat

 

Trong Hangouts Chat, bạn cũng sẽ thấy một thông báo nhỏ trong cửa sổ soạn thảo trò chuyện cảnh báo bạn rằng người mà bạn đang cố gắng nhắn tin không có mặt ở văn phòng.

 

Xem khi ai đó vắng mặt trong Gmail và Hangouts Chat

 

Ai là người chịu ảnh hưởng

 

Người dùng cuối

 

Tại sao lại sử dụng 

 

Với lần ra mắt này, trước khi mọi người thậm chí nhấn vào Gửi, thì thời gian rời khỏi văn phòng của bạn sẽ hiển thị ở nhiều nơi hơn trên G Suite, nghĩa là bạn sẽ có thêm thời gian không bị gián đoạn. Là một người gửi, bạn cũng sẽ tự tin hơn khi bạn nhắn tin cho mọi người vào một thời điểm thích hợp.

 

Làm sao để bắt đầu

 

  • Admins: Không cần làm gì
  • Người dùng cuối: Không cần làm gì. Những thông báo này sẽ tự động bắt đầu hiển thị khi bất lịch của ai đó mà bạn có quyền truy cập có thông báo ra khỏi văn phòng 

 

Thông tin thêm

 

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa việc chia sẻ thông tin sẵn có cho các ứng dụng G Suite khác, bạn có thể làm trong Lịch trong cài đặt Lịch > Quyền truy cập. Chỉ cần bỏ chọn “Hiển thị thông tin lịch trong các ứng dụng khác của Google, bị giới hạn bởi quyền truy cập”.

 

Gimasys.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng