bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Xem lịch sử chỉnh sửa của một ô trong Google Sheet

Cái gì thay đổi

Lịch sử chỉnh sửa của Xem Lịch sử là một tính năng mới trong Sheets sẽ giúp bạn dễ dàng xem lịch sử chỉnh sửa của một ô, bao gồm cả người thực hiện chỉnh sửa cuối cùng, khi chỉnh sửa đó được thực hiện và giá trị trước đó của ô.

Xem lịch sử chỉnh sửa của một ô trong Google Sheet

Ai bị ảnh hưởng 

Người dùng cuối

Tại sao bạn nên dùng nó

Theo dõi các chỉnh sửa được thực hiện bởi các cộng tác viên là việc rất quan trọng để giữ thông tin chính xác và hiểu lý do tại sao các thay đổi cụ thể được thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng khi có một vài cộng tác viên cùng làm việc trong một sheet.

Trước đây, bạn sẽ cần mở Lịch sử Phiên bản và xem qua các phiên bản trước đây của trang tính để xác định ai đã thay đổi một ô và khi nào và bởi ai. Với Hiển thị lịch sử chỉnh sửa, bạn có thể nhanh chóng hiển thị lịch sử chỉnh sửa của một ô: ai đã chỉnh sửa, khi nào và giá trị trước đó.

Bắt đầu như thế nào 

 • Quản trị viên: Không cần làm gì
 • Người dùng cuối: Để sử dụng Xem lịch sử chỉnh sửa
  • Nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào và chọn Lịch sử chỉnh sửa từ menu thả xuống.
  • Một hộp thoại sẽ xuất hiện sẽ hiển thị cho bạn:
   • Người dùng cuối cùng thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trong ô
   • Dấu thời gian của chỉnh sửa
   • Giá trị trước đó và giá trị hiện tại của ô
   • Các phím mũi tên ở góc trên cùng bên phải, chuyển đổi qua lại giữa các lần chỉnh sửa

Thông tin chi tiết 

Những thay đổi sau đây được coi là chỉnh sửa trước đó cho một ô:

 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung – như thay đổi giá trị của một ô từ  3 thành 5
 • Thay đổi công thức – như thay đổi “= A1 + B1” thành “ = A1 + C5”
 • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa liên kết khỏi một ô

Ghi chú: Một số thay đổi có thể không hiển thị trong lịch sử chỉnh sửa. Một số ví dụ:

 • Đã thêm hoặc xóa các hàng và cột
 • Thay đổi định dạng ô
 • Thay đổi được thực hiện bởi các công thức

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099