Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xem tệp đính kèm Google Calendar từ Hangouts Meet

07/01/2019

Có gì mới? Giờ đây bạn có thể xem tệp tin đính kèm được gửi cùng Google Calendar trực tiếp trên giao diện cuộc họp trực tuyến của Hangouts Meet. Tính năng này sẽ xuất hiện trên web và ứng dụng Meet trên điện thoại.

 

hangouts meet

 

Khi click vào phần “ATTACHMENTS” bạn sẽ thấy xuất hiện một tab mới ở trên màn hình (trên web).  Nếu bạn tham dự cuộc họp thông qua ứng dụng Meet trên điện thoại, các file đính kèm sẽ được mở bằng ứng dụng thích hợp nhất với tệp đính kèm đó (như ứng dụng Google Docs, Sheets, Drive,…). Hãy truy cập vào Help Center để tìm hiểu cách để thêm tệp đính kèm vào trong các cuộc họp.  

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng