skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

View Google Calendar attachments from Hangouts Meet

What’s new: Giờ đây bạn có thể xem tệp tin đính kèm được gửi cùng Google Calendar trực tiếp trên giao diện cuộc họp trực tuyến của Hangouts Meet. Tính năng này sẽ xuất hiện trên web và ứng dụng Meet trên điện thoại.

Khi click vào phần “ATTACHMENTS” bạn sẽ thấy xuất hiện một tab mới ở trên màn hình (trên web).  Nếu bạn tham dự cuộc họp thông qua ứng dụng Meet trên điện thoại, các file đính kèm sẽ được mở bằng ứng dụng thích hợp nhất với tệp đính kèm đó (như ứng dụng Google Docs, Sheets, Drive,…). Hãy truy cập vào Help Center để tìm hiểu cách để thêm tệp đính kèm vào trong các cuộc họp.  

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099