Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud T1/2021

27/01/2021

Google xây dựng cấu trúc microservices tự phục vụ với Cloud SQL

Entegral quyết định chuyển từ môi trường on-premise sang Google Cloud, đây là cơ hội của họ để không chỉ cải tiến các công nghệ của Entegral… Xem thêm

 

Google Cloud hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số dựa trên API

Google Cloud API là cơ chế nền tảng cung cấp năng lượng cho các tương tác kỹ thuật số này và quản lý API trở thành một năng lực cấp thiết… Xem thêm

 

chuyển dịch Cơ sở dữ liệu lên Google Cloud tăng bùng nổ trong năm 2020

Các doanh nghiệp cần cơ sở dữ liệu của họ phải đáng tin cậy, có thể mở rộng và luôn hoạt động tốt và nhiều doanh nghiệp tin vào Google Cloud… Xem thêm

 

 

 

Nguồn: Gimasys.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng