Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud T2/2021

22/02/2021

Google Cloud đơn giản hóa triển khai – nâng cấp – tích hợp SAP

Google Cloud đơn giản hóa việc triển khai SAP và cung cấp một bộ ứng dụng tích hợp và nâng cao hệ thống SAP cho các công ty sản xuất… Xem thêm

 

Cách các doanh nghiệp hàng đầu sử dụng phân tích API để đưa ra quyết định hiệu quả

Áp dụng công cụ phân tích API đang giúp cho các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới để đưa ra quyết định hiệu quả cho tương lai… Xem thêm

 

Giới thiệu VM Manager: Dễ dàng vận hành các nhóm Compute Engine lớn

VM Manager một bộ công cụ quản lý cơ sở hạ tầng để đơn giản hóa và tự động hóa việc bảo trì các nhóm máy ảo Compute Engine lớn… Xem thêm

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng