Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud T6/2021

11/06/2021

DevOps trên Google Cloud: công cụ để tăng tốc độ phát triển phần mềm

Tìm hiểu thêm về việc ForgeRock sử dụng kubernetes trên Google Cloud để tăng tốc độ phát triển về hướng Multi-Cloud cho doanh nghiệp… Xem thêm

 

Phân tích log dễ dàng hơn với Log field analytic

Phân tích log trong Cloud Logging, một cách mới để tìm kiếm, lọc và hiểu cấu trúc nhật ký của bạn để bạn có thể tìm câu trả lời nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết… Xem thêm

 

5 cách điều chỉnh siêu thông số Vertex Vizier cải thiện mô hình ML

Tìm hiểu ngay 5 cách điều chỉnh thông số Vertex Vizier để cải thiện mô hình Machine Learning cùng với công nghệ Google Cloud.. Xem thêm

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng