skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud Newsletter June 2021

DevOps on Google Cloud: a tool to speed up software development

Tìm hiểu thêm về việc ForgeRock sử dụng kubernetes trên Google Cloud để tăng tốc độ phát triển về hướng Multi-Cloud cho doanh nghiệp… See more

 

Log analysis made easier with Log field analytic

Phân tích log trong Cloud Logging, một cách mới để tìm kiếm, lọc và hiểu cấu trúc nhật ký của bạn để bạn có thể tìm câu trả lời nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết… See more

 

5 ways Vertex Vizier hyperparameter tuning improves ML . models

Tìm hiểu ngay 5 cách điều chỉnh thông số Vertex Vizier để cải thiện mô hình Machine Learning cùng với công nghệ Google Cloud.. See more

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099