bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cập nhật tính năng truy cập nhanh vào Google Meet trên Google Calendar

Tóm tắt nhanh 

Người tổ chức cuộc họp trong miền G Suite for Education Workspace and Enterprise for Education hiện có thể bật hoặc tắt Quyền truy cập nhanh cho cuộc họp từ sự kiện trong Google Calendar. Cài đặt quyền truy cập nhanh giúp người tổ chức kiểm soát xem người tham gia có phải yêu cầu tham gia cuộc họp video hay không. Bằng cách thêm điều khiển vào các sự kiện lịch, người tổ chức có thể định cấu hình cài đặt thích hợp trước cuộc họp. Trước đây, cài đặt này chỉ có thể được kiểm soát thông qua Host controls menu trong cuộc họp.

Như đã thông báo vào tuần trước, cài đặt truy cập nhanh hiện là “cố định” cho các cuộc họp định kỳ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thay đổi cài đặt — trước cuộc họp qua Google Calendar hoặc trong cuộc họp thông qua cài đặt cuộc gọi — cài đặt này sẽ được lưu cho bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai sử dụng cùng một mã cuộc họp.

Kiểm soát quyền truy cập nhanh từ sự kiện trong Google Calendar
Kiểm soát quyền truy cập nhanh từ sự kiện trong Google Calendar

Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Admin không kiểm soát tính năng này. 
  • Người dùng cuối:  Quyền truy cập nhanh được BẬT theo mặc định cho tất cả các cuộc họp. Nó có thể được tắt hoặc bật cho mỗi cuộc họp và mọi thay đổi sẽ được lưu cho các cuộc họp sau này sử dụng cùng một mã cuộc họp. Truy cập Help Center của chúng tôi để tìm hiểu thêm về truy cập nhanh

Thời gian triển khai 

Tính khả dụng 

  • Có sẵn cho các khách hàng G Suite for Education và Enterprise for Education customers 
  • Không có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, và Nonprofits

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099