bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Chuyển đổi text đến tất cả CAPS trong Google Docs

Tận dụng một phần lớn các văn bản hoặc các tiêu đề dài đặc biệt có thể là một sai lầm. Ngược lại, chuyển chữ in thành chữ thường thì rất lãng phí thời gian. Với việc giới thiệu tính năng này, Chúng tôi sẽ làm cho các tasks đó nhanh chóng và dễ dàng hơn trong Google Docs trên trình duyệt web.

 

Bắt đầu từ hôm nay, người dùng chỉ cần chọn “ Capitalization” từ Format menu trong Docs, và chọn một trong các tính năng như sau:

  •   lowercase: làm cho các ký tự mà bạn chọn về định dạng thường.
  •   UPPERCASE: Viết chữ in hoa tất cả ký tự bạn chọn       
  •   Title Case: ký tự đầu tiên của các từ sẽ được viết hoa.

 

Tương tự như các tính năng được giới thiệu trong Docs trong thời gian gần đây, tính năng này cho phép người dùng tiết kiệm thời gian để định dạng văn bản.

 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099