Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Đánh dấu tin nhắn “đã xem” hiện có sẵn trên Google Chat

17/11/2020

Tóm tắt nhanh

Tháng trước, Google đã có thông báo rằng Google chat sẽ sớm có đánh dấu tin nhắn “đã xem”. Tính năng này hiện đang được triển khai cho tất cả khách hàng sử dụng Google Workspace.

Đánh dấu tin nhắn “đã xem” hiện có sẵn trên Google Chat

 

 

Bắt đầu với cập nhật trên tin nhắn Google Chat

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này.

 

Thời gian triển khai

 

Khả dụng

  • Có sẵn cho khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.

 

 

 

Nguồn: Gimasys.

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng