skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Marking messages as “seen” is now available on Google Chat

Quick summary

Tháng trước, Google đã có thông báo rằng Google chat sẽ sớm có đánh dấu tin nhắn “đã xem”. Tính năng này hiện đang được triển khai cho tất cả khách hàng sử dụng Google Workspace.

Marking messages as “seen” is now available on Google Chat

 

 

Bắt đầu với cập nhật trên tin nhắn Google Chat

  • Admin: There is no admin control for this feature.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này.

 

Rollout pace

 

Availability

  • Có sẵn cho khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.

 

 

 

Updated: Gimasys.

 

Back To Top
0974 417 099