bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat: hạn chế tin nhắn từ người lạ không an toàn

Có gì thay đổi

Tên miền an toàn trong Google Chat cho phép bạn giới hạn trò chuyện bên ngoài chỉ với những người dùng trong miền mà bạn tin cậy. Trước đây, bạn chỉ có thể chọn cho phép Google Chat với bên ngoài hoặc không. Giờ đây, bạn có thể chọn giới hạn trò chuyện bên ngoài với những người trong miền đáng tin cậy cho toàn bộ tổ chức của mình hoặc đặt các chính sách khác nhau cho các đơn vị tổ chức khác nhau.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên 

Tại sao lại quan trọng 

Miền đáng tin cậy cho Chat cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát chi tiết hơn đối với trò chuyện bên ngoài trong tổ chức của họ. Điều này có thể giúp người dùng phù hợp giao tiếp với các bên liên quan mà họ cần làm việc cùng, đồng thời giúp ngăn chặn các cuộc trò chuyện bên ngoài không phù hợp hoặc không mong muốn.

Thông tin thêm

Miền đáng tin cậy chỉ cho phép giao tiếp với các tài khoản được quản lý theo miền trong các miền đó. Tài khoản người tiêu dùng đã xác minh qua email sẽ không được tin cậy.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Quản trị viên có thể bật các miền đáng tin cậy từ trang cài đặt quản trị viên trò chuyện. Ứng dụng> Không gian làm việc của Google> Cài đặt cho Google Trò chuyện và Hangouts cổ điển. 
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này.

Google Chat: hạn chế tin nhắn từ người lạ không an toàn 1

Google Chat: hạn chế tin nhắn từ người lạ không an toàn 2

Thời gian phát hành 

  • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng bắt đầu từ ngày 18 tháng 8)

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099