Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Docs & Slides: Dễ dàng chèn hình ảnh và biểu đồ từ tài liệu khác

09/11/2018

Có gì mới? Tính năng Explore (Khám phá) trong Google Docs và Google Slides giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các tệp tin trong Google Drive. Tính năng này đặc biệt hữu ích vì bạn có thể nhanh chóng tìm những thông tin liên quan đến văn bản mà bạn đang tạo. Với lần cập nhật này, người dùng G Sutie Basic, Business và Enterprise sẽ có thể xem hình ảnh và biểu đồ từ những tệp tin đó – ngay trong giao bảng Explore – và dễ dàng, nhanh chóng chèn chúng vào file Docs/Slides mà bạn đang tạo.

 

Google Slides

 

 

Google Slides

 

Bạn có thể truy cập Help Center để có thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Explore trong Google DocsSlides.

 

Cập nhật: Gimasys