Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Drive: Hộp tìm kiếm thông minh mới

15/08/2018

Có gì mới? Google đang cải tiến cách tìm kiếm hoạt động trong Google Drive. Khi bạn click vào hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy một loạt các lựa chọn. Click vào một lựa chọn để nhanh chóng thực hiện tìm kiếm bằng cách áp dụng một bộ lọc liên quan. Bạn có thể thấy:

 

  • Your top collaborators (Những người thường xuyên cộng tác, làm việc với bạn): Click vào một người để tìm kiếm các tệp bạn đã cộng tác với họ

 

  • Suggested search queries (Gợi ý các lệnh tìm kiếm): Click vào một thuật ngữ để tìm kiếm nó (budget report, team planning,..)

 

  • File types, edit history, priority items, and more (Loại tệp, lịch sử chỉnh sửa, các mục ưu tiên và hơn thế nữa): Click để hiển thị các tệp khớp với tiêu chí được đánh dấu.

 

Google Drive

 

Tìm kiếm nhanh hơn nhờ Machine Learning

 

Các bộ lọc này có thể giúp bạn tìm các tệp nhanh hơn mà không phải nhớ tiêu đề hoặc từ khóa cụ thể. Mỗi danh mục bộ lọc được gợi ý đều sử dụng tính năng Machine Learning đa biến (multi-variant machine learning) để dự đoán những tệp bạn cần sử dụng. Theo thời gian, bộ lọc sẽ ngày càng chính xác hơn. Google hy vọng rằng những đề xuất này giúp bạn tìm và lọc nội dung hiệu quả hơn trong Drive.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng