skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Drive: New Smart Search Box

What’s new: Google is improving the way search works in Google Drive. When you click in the search box, you'll see a bunch of options. Click on a selection to quickly perform a search by applying a related filter. You can see:

  • Your top collaborators (People who often collaborate and work with you): Click on a person to search for files you've collaborated with
  • Suggested search queries (Suggest search commands): Click on a term to search for it (budget report, team planning,..)
  • File types, edit history, priority items, and more (File type, edit history, preferences, and more): Click to display files that match the highlighted criteria.

Search faster with Machine Learning

Các bộ lọc này có thể giúp bạn tìm các tệp nhanh hơn mà không phải nhớ tiêu đề hoặc từ khóa cụ thể. Mỗi danh mục bộ lọc được gợi ý đều sử dụng tính năng Machine Learning đa biến (multi-variant machine learning) để dự đoán những tệp bạn cần sử dụng. Theo thời gian, bộ lọc sẽ ngày càng chính xác hơn. Google hy vọng rằng những đề xuất này giúp bạn tìm và lọc nội dung hiệu quả hơn trong Drive.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099