bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Vault hiện hỗ trợ Google Sites

Điều gì đang thay đổi

Google Vault hiện hỗ trợ Google Sites mới. Bạn có thể sử dụng Google Vault để đặt chính sách lưu giữ cho Google Sites, thực hiện tìm kiếm dữ liệu Google Sites và xuất nội dung Google Sites. Nếu bạn đã sử dụng Vault để lưu giữ các tệp trên Google Drive, thì các tệp trang web giờ đây sẽ được bao phủ bởi các lưu giữ đó. Bạn có thể đặt các quy tắc lưu giữ dành riêng cho các trang web nếu bạn muốn quản lý việc lưu giữ các trang web

Google Vault cập nhật giao diện mới 1

Ai chịu ảnh hưởng

Quản trị viên

Tại sao lại quan trọng

Điều này cung cấp cho bạn quyền kiểm soát mở rộng đối với dữ liệu của tổ chức và có thể giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định đối với dữ liệu Google Sites của bạn.

Nếu bạn đã đặt các quy tắc lưu giữ trên Drive để xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian lưu giữ, các trang web sẽ bị xóa theo các quy tắc đó.

Bắt đầu

  • Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này.

Thời gian triển khai

Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27 tháng 4.

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits.
  • Không khả dụng cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard cũng như khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099