bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace Migrate đã có phiên bản chính thức

Có gì thay đổi

Google Workspace Migrate, được công bố trước đây là phiên bản beta vào năm 2019, hiện đã có sẵn cho các Phiên bản Google Workspace được chọn. Sản phẩm tại chỗ của bên thứ nhất này giúp quản trị viên đánh giá và lập kế hoạch cho các dự án di chuyển, đồng thời tự tin di chuyển người dùng của họ và một lượng lớn nội dung quan trọng trực tiếp vào Google Workspace.

Google Workspace Migrate phát hành phiên bản chính thức
Google Workspace Migrate phát hành phiên bản chính thức

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên

Tại sao lại sử dụng

Google Workspace Migrate đặc biệt có lợi cho những khách hàng của Google Workspace với số lượng lớn chỗ ngồi, vì nó cho phép họ di chuyển một cách an toàn lượng lớn dữ liệu của tổ chức họ và thiết lập cơ sở hạ tầng tại chỗ. Cụ thể, nó cung cấp hỗ trợ với:

 • Đánh giá: Nhanh chóng quét các môi trường nguồn để giúp lập kế hoạch chính xác cho các mốc quan trọng của dự án và các điểm quan sát
 • Di chuyển: Di chuyển hiệu quả dữ liệu có giá trị từ nhiều nguồn khác nhau (xem bên dưới)
 • Theo dõi: Dễ dàng xác định tiến độ và tình trạng dự án với chức năng ghi nhật ký chi tiết và tổng hợp

Ngoài ra, Google Workspace Migrate hỗ trợ Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive, chia sẻ tệp, di chuyển Box, môi trường GSuite Business và Google Workspace kế thừa, cho phép bạn:

 • Di chuyển có chọn lọc Gmail, Lịch, Drive và nhiều dữ liệu khác giữa các môi trường Google Workspace.
 • Chọn di chuyển tất cả người dùng từ môi trường này sang môi trường khác.
 • Di chuyển có chọn lọc dữ liệu người dùng cụ thể (đơn vị tổ chức, người dùng hoặc tập hợp con dữ liệu) giữa các môi trường Google Workspace.

Hiểu thêm về Google Workspace Migrate

Để ngăn chặn sự gián đoạn đối với năng suất của người dùng cuối, Google Workspace Migrate duy trì mức độ trung thực cao cho nội dung được di chuyển từ các nguồn được hỗ trợ: Exchange, SharePoint, OneDrive và chia sẻ tệp. Các phiên bản sau sẽ được hỗ trợ:

 • Google Workspace 
 • Trao đổi: Exchange 2010, 2013, 2016 và Microsoft 365
 • Sharepoint: SharePoint 2010, 2013, 2016, SharePoint Online và OneDrive for Business
 • Chia sẻ tệp: Chia sẻ tệp có thể truy cập Windows (ví dụ: SMB hoặc NFS)
 • Box

Bắt đầu

Thời gian triển khai

Tính khả dụng

 • Có sẵn cho Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard,  Google Workspace for Education Plus và các khách hàng cũ của G Suite Business
 • Không khả dụng với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099