bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Nhúng biểu đồ từ Google Sheets vào Google Docs và Slides

Trong quá trình làm việc, người dùng thường sử dụng biểu đồ như một công cụ để hiển thị dữ liệu cần phân tích, giúp công việc hiệu quả và nội dung phân tích trực quan hơn.

Trước đây, khi một biểu đồ thay đổi, người dùng sẽ phải quay trở lại Google Sheets – tập tin chứa biểu đồ gốc, sau đó sao chép trở lại Google Docs hoặc Slides. Còn bây giờ, với tính năng cập nhật mới này, người dùng chỉ cần cập nhật biểu đồ ngay trên giao diện Google Docs hoặc Slides chỉ với một lần nhấp chuột.

1. Các bước tiến hành

  • Trên giao diện Google Docs hoặc Slides phiên bản website, để chèn một biểu đồ vào tài liệu, nhấp chọn Insert > Chart hoặc chọn From Sheets để chèn một biểu đồ đã có sẵn từ một tập tin Google Sheets trước đó.

Cách chèn biểu đồ

 

  • Sau đó bạn chọn một file sheets chứa dữ liệu, biểu đồ mà bạn muốn chèn vào trong Google Slides

Cách chèn biểu đồ vào Google Slides, Docs

 

  • Nếu trong file Sheets có nhiều biểu đồ, bạn lựa chọn biểu đồ mà mình muốn chọn.
  • Để thay đổi biểu đồ đã chèn vào Google Slides, bạn thay đổi dữ liệu trên Google Sheets: Khi nhấp chuột chọn ô Link to spreadsheet, mọi thay đổi bạn tạo trong Google Sheets đều sẽ được cập nhật trong Google Slides hoặc Google Docs.

Cách chèn biểu đồ từ Google Sheets 2

 

Như vậy, bạn sẽ không phải mất công vào Sheets, thay đổi dữ liệu và biểu đồ rồi lại vào Slides để cập nhật biểu đồ mới. Mọi rắc rối đã được giải quyết chỉ với một lần nhấp chuột.

Chú ý: Ngoài người chủ sở hữu tập tin, tính năng chèn và câp nhật biểu đồ này sẽ chỉ dành cho những ‘collaborators’ – người làm việc cộng tác được phân quyền chỉnh sửa tài liệu đó.

2.Các tip và hướng dẫn liên quan đến Google Sheets 

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099