Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Tạo header và footer theo ý muốn trên Google Sheets

09/10/2017

Có gì mới: Để tạo ra một spreadsheet nhìn chuyên nghiệp, điều quan trọng là bạn có thể thêm một số thông tin nhất định vào đó, ví dụ như tên công ty, chú ý hay bất kì chi tiết quan trọng nào. Với lần cập nhật này, Google cho phép người dùng tùy chỉnh header và footer trong Google Sheets dưới dạng text, tùy theo chủ ý của bạn. Thêm vào đó, bạn cũng có nhiều lựa chọn có sẵn khác (như ngày, giờ,…) và di chuyển các lựa chọn đó trong header và footer mà bạn đang tạo ra. Để bắt đầu, bạn chỉ cần chọn “EDIT CUSTOM FIELDS” từ cài đặt Print.

 

 

 

Google cũng đang giới thiệu tính năng cài đặt chế độ in trong lần cập nhật này. Chỉ cần sửa cài đặt của bạn một lần thì chúng sẽ được lưu lại mỗi khi bạn và đồng nghiệp mở tài liệu đó ra.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng