bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Những cuộc họp định kỳ trên Calendar sẽ được chuyển dịch sang Hangouts Meet

Những thay đổi

Là một phần của quá trình chuyển dịch từ Hangouts sang Hangouts Meet mà chúng tôi thông báo năm ngoái, từ bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển dịch những hội nghị thông qua video của bạn trên Calendar từ Hangouts sang Hangouts Meet. Trước đây, chúng tôi đã thực hiện thay đổi để các sự kiện mới được lên lịch trong Calendar sẽ sử dụng Meet. Bây giờ thay đổi này là để cập nhật các sự kiện đã lên lịch trước đó trong Calendar.

Người chịu ảnh hưởng

Người dùng cuối

Tại sao có sự chuyển dịch này

Chúng tôi xây dựng Hangouts Meet với mục đích tạo ra một giao diện nhanh, đơn giản với chức năng họp cấp doanh nghiệp như phát trực tiếp và gặp gỡ với tối đa 100 người. Để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi sẽ di chuyển phần còn lại của các sự kiện định kỳ đang có trên Calendar của bạn. Đây là nỗ lực của chúng tôi nhằm hạn chế bất kỳ sự gián đoạn nào và đảm bảo rằng bạn có thể tập trung vào điều quan trọng hơn: các cuộc họp nơi mọi người có thể làm việc hiệu quả như họ khi họ gặp gỡ trực tiếp.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: Không cần hành động.
  • Người dùng cuối: Khi bạn tham gia một sự kiện định kỳ trên Hangouts, bạn sẽ thấy một biểu ngữ thông báo rằng, các sự kiện trong tương lai của cuộc họp này sẽ xuất hiện trên Meet.

Những cuộc họp định kỳ trên Calendar sẽ được chuyển dịch sang Hangouts Meet

Các chi tiết bổ sung

Di chuyển các sự kiện hiện có trên Calendar

Thay đổi này sẽ diễn ra dần dần khi người dùng tham gia các cuộc họp bị ảnh hưởng. Họ sẽ thấy một biểu ngữ thông báo rằng, những lần xuất hiện trong tương lai sẽ có trên Meet. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tất cả người tham gia sẽ nhận được thông tin cập nhật về sự kiện với các chi tiết cuộc họp mới. Các sự kiện đơn lẻ (không định kỳ) sẽ không thay đổi.

Trường hợp cuộc họp của bạn không dịch chuyển

Một số cuộc họp của bạn có thể không tự động cập nhật trên Meet. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ thấy một biểu ngữ trong cuộc gọi video. Biểu ngữ này thông báo tới người dùng cuối để họ cập nhật sự kiện trên Calendar tới Meet. Điều này có thể xảy ra đối với các thiết lập sự kiện Calendar phức tạp, chẳng hạn như nếu các sự kiện khác nhau có cùng một liên kết video.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099