bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Quản lý Google Cloud Healthcare Consent API đã sẵn sàng

Vào mùa thu năm ngoái, Google đã công bố Bản xem trước công khai của quản lý Google Cloud Healthcare Consent API, cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng chăm sóc sức khỏe và các nhà nghiên cứu lâm sàng một cách đơn giản để quản lý sự đồng ý của các bệnh nhân đối với việc sử dụng dữ liệu sức khỏe. Kể từ đó, những người đầu tiên đã sử dụng API để làm những việc như tạo cổng thông tin bệnh nhân được cá nhân hóa, tích hợp an toàn dữ liệu vào quy trình khám bệnh lâm sàng dựa trên sự đồng ý của bệnh nhân và phát triển các thử nghiệm lâm sàng ảo.

Google Cloud healthcare consent api

Google vui mừng thông báo rằng quản lý API Healthcare Consent đã khả dụng, mang lại cho khách hàng khả năng mở rộng quy mô quản lý sự chấp thuận để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh mới là quản lý dữ liệu sức khỏe phục vụ mục đích chăm sóc và nghiên cứu mới.

Trong đại dịch COVID-19, các tổ chức chăm sóc sức khỏe đã nhanh chóng chấp nhận các khái niệm như chăm sóc ảo và thử nghiệm từ xa. Do đó, các nhà nghiên cứu và nhà phát triển ứng dụng chăm sóc sức khỏe cần những cách dễ dàng và an toàn để quản lý sự chấp thuận của bệnh nhân. Hơn nữa, sự bùng nổ dữ liệu phong phú được tạo ra bởi các thiết bị như máy theo dõi đường huyết, thiết bị đeo trên người và các nguồn khác đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng ý và quyền riêng tư của bệnh nhân, khi bệnh nhân và người chăm sóc tìm cách kết hợp an toàn dữ liệu từ nhiều nguồn hơn vào kế hoạch chăm sóc của họ.

Quản lý API Healthcare Consent bằng cách giúp bạn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của các khuôn khổ về quyền riêng tư và các điều khoản khác trong tương lai, đồng thời hỗ trợ việc kết hợp sự minh bạch và trách nhiệm dữ liệu sức khỏe kỹ thuật số vào nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân. Luồng thông tin về sự đồng ý và quyền riêng tư có thể có các hoạt động như sau:

  1. Quản trị viên trong một nhà cung cấp hoặc tổ chức nghiên cứu cấu hình một phiên bản duy nhất của Healthcare Consent APIvới các khái niệm và thuật ngữ về quyền riêng tư mà tổ chức của họ sử dụng.
  2. Khi ứng dụng của nhà cung cấp hoặc nhà nghiên cứu cung cấp các tùy chọn quyền riêng tư cho người dùng, ứng dụng sẽ tạo hoặc sửa đổi bản ghi đồng ý tương ứng trong Healthcare Consent API để hiển thị những chấp thuận người dùng đó.
  3. Khi các ứng dụng của nhà cung cấp hoặc nhà nghiên cứu lưu dữ liệu vào kho dữ liệu của họ, các ứng dụng đó sẽ thông báo cho Healthcare Consent API về sự đồng ý của tổ chức chăm sóc sức khỏe về các điểm riêng tư có liên quan của dữ liệu đó.
  4. Khi nhà cung cấp, nhà nghiên cứu hoặc ứng dụng của họ cần xác định xem dữ liệu có thể được truy cập cho một mục đích nào đó hay không, truy vấn của họ sẽ được gửi đến Healthcare Consent API, sau đó sẽ được nhanh chóng xác định xem có hồ sơ hợp lệ cho phép truy cập dữ liệu đó hay không.

google cloud healthcare consent api 2

Healthcare Consent Management API bổ sung vào năng lực của Cloud GCP nhằm mang lại các công nghệ tiên tiến cho ngành chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống — đặc biệt là về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và khả năng tương tác. Ví dụ: Healthcare API (https://cloud.google.com/blog/topics/inside-google-cloud/how-google-cloud-is-supporting-healthcare-and-life-sciences-organizations) của Google tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các ứng dụng gốc đám mây hoạt động với dữ liệu tiêu chuẩn ngành như HL7v2, FHIR và DICOM; Life Sciences API (https://cloud.google.com/life-sciences/docs/reference/rest) đang tăng tốc nghiên cứu bộ gen; Chương trình Sẵn sàng Tương tác Chăm sóc sức khỏe giúp các tổ chức đạt được khả năng tương tác an toàn giữa các nguồn dữ liệu chăm sóc sức khỏe; và Cloud Data Loss Prevention cung cấp dịch vụ được quản lý đầy đủ được thiết kế để giúp khám phá, phân loại và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Google rất vui mừng khi phát triển Healthcare Consent Management API vào danh mục giải pháp của Google Cloud và để hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống khi dữ liệu chăm sóc sức khỏe bắt đầu trải rộng trên nhiều thiết bị, tình huống và địa điểm khác nhau. Để tìm hiểu thêm về API quản lý sự đồng ý và bắt đầu với dự án chăm sóc sức khỏe của riêng bạn, hãy truy cập các bài báo khái niệmhướng dẫn cách thực hiện.

Trở lại đầu trang
0974 417 099