Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Smart Compose: Tính năng soạn thảo thông minh đã có trên G Suite

08/10/2018

Có gì mới? Google đã bổ sung các tính năng để giúp bạn dễ dàng soạn nội dung và trả lời các email. Tính năng soạn thảo thông minh trong Gmail giờ đây đã được triển khai tới tất cả người dùng G Suite, sẽ dự đoán và tự động hoàn thành email của bạn một cách thông minh. Khi mới triển khai, tính năng này có thể điền những cụm từ thông dụng và những địa chỉ liên quan, ví dụ như địa chỉ nhà hay văn phòng của bạn. Trong tương lai, nó sẽ trở nên thông minh hơn, ví dụ như tự học cách giao tiếp mà bạn hay sử dụng nhất.

 

Gmail Smart compose

 

Tính năng soạn thảo thông minh được bật mặc định cho tất cả người dùng G Suite. Họ có thể tắt đi trong phần cài đặt chung (Smart Compose > Writing suggestions off).

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng