skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Create header and footer as you like on Google Sheets

What’s new:

Để tạo ra một spreadsheet nhìn chuyên nghiệp, điều quan trọng là bạn có thể thêm một số thông tin nhất định vào đó, ví dụ như tên công ty, chú ý hay bất kì chi tiết quan trọng nào. Với lần cập nhật này, Google cho phép người dùng tùy chỉnh header và footer trong Google Sheets dưới dạng text, tùy theo chủ ý của bạn. Thêm vào đó, bạn cũng có nhiều lựa chọn có sẵn khác (như ngày, giờ,…) và di chuyển các lựa chọn đó trong header và footer mà bạn đang tạo ra. Để bắt đầu, bạn chỉ cần chọn “EDIT CUSTOM FIELDS” từ cài đặt Print.

 

 

 

Google cũng đang giới thiệu tính năng cài đặt chế độ in trong lần cập nhật này. Chỉ cần sửa cài đặt của bạn một lần thì chúng sẽ được lưu lại mỗi khi bạn và đồng nghiệp mở tài liệu đó ra.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099