Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Thay đổi cài đặt của mỗi cuộc hội thoại của Hangouts classic trên Android

18/03/2019

Có gì mới? Google đã di chuyển các cài đặt thông báo của Hangouts classic (phiên bản Hangouts cổ điển đang được tích hợp trong giao diện Gmail) sang các kênh thông báo trên thiết bị O+Android. Với những thay đổi này, bạn sẽ không còn lựa chọn tự cài đặt nhạc chuông tin nhắn/cuộc gọi cho từng cuộc hội thoại hay từng đối tượng liên lạc nữa. Tất cả sẽ quay lại phần cài đặt nhạc chuông chung của ứng dụng.

 

Google Hangouts classic

 

Để xem và thay đổi nhạc chuông tin nhắn đối với ứng dụng Hangouts classic trên thiết bị Android, hãy mở phần ứng dụng Hangouts classic và, trong mục hội thoại, lựa chọn More menu > “Options”.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng