skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Change the settings of each conversation in Hangouts classic on Android

What’s new:

Google đã di chuyển các cài đặt thông báo của Hangouts classic (phiên bản Hangouts cổ điển đang được tích hợp trong giao diện Gmail) sang các kênh thông báo trên thiết bị O+Android. Với những thay đổi này, bạn sẽ không còn lựa chọn tự cài đặt nhạc chuông tin nhắn/cuộc gọi cho từng cuộc hội thoại hay từng đối tượng liên lạc nữa. Tất cả sẽ quay lại phần cài đặt nhạc chuông chung của ứng dụng.

Để xem và thay đổi nhạc chuông tin nhắn đối với ứng dụng Hangouts classic trên thiết bị Android, hãy mở phần ứng dụng Hangouts classic và, trong mục hội thoại, lựa chọn More menu > “Options”.

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099