bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Tìm hiểu thêm về Google Groups với Danh bạ hovercards

Có gì mới: Danh bạ hovercards cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về các thành viên trong doanh nghiệp của bạn. Hiểu được rằng bạn cần Google Groups trong G Suite có thể hiển thị nhiều hơn, vì vậy Google đã thêm thông tin vào các thẻ hovercards này khi đối tượng mà bạn liên hệ là một nhóm.

Giờ đây khi di chuyển chuột qua tên của một nhóm trong Gmail, bạn có thể nhìn thấy nhiều thông tin cần thiết, như các thành viên của nhóm, cũng như thực hiện một vài thao tác chẳng hạn như:

  • Đặt lịch sự kiện với nhóm
  • Gửi Email cho nhóm
  • Xem thêm thành viên của nhóm

Bạn cũng có thể chọn “More info” (Thêm thông tin) – hệ thống sẽ đưa bạn về trang chi tiết thành viên nhóm trên groups.google.com. Những thành viên của nhóm sẽ chỉ xuất hiện trên thẻ hovercard  nếu người dùng có quyền để xem chúng. Chức năng này sẽ được thêm vào các ứng dụng G suite khác trong tương lai.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099