bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Ứng dụng nổi bật: Quản lý thiết bị cơ bản mang sự theo dõi cơ bản đến tất cả máy tính

Có gì thay đổi

Với lần ra mắt này, tất cả các thiết bị máy tính để bàn đăng nhập vào G Suite (Google Workspace) sẽ được quản lý thiết bị cơ bản theo mặc định. Điều này có nghĩa là khi người dùng đăng nhập vào G Suite thông qua bất kỳ trình duyệt nào trên thiết bị Windows, Mac, Chrome hoặc Linux, thiết bị sẽ được đăng ký với quản lý điểm cuối của Google. Điều này sẽ tự động xảy ra khi đăng nhập -không yêu cầu bất kỳ hành động hoặc phần mềm người dùng nào khác được cài đặt trên thiết bị.

Khi một thiết bị được đăng ký với quản lý thiết bị cơ bản, quản trị viên có thể thấy loại thiết bị, hệ điều hành, thời gian đồng bộ hóa đầu tiên và thời gian đồng bộ hóa cuối cùng trong bảng điều khiển Quản trị viên. Họ cũng có thể đăng xuất người dùng từ thiết bị đó. 

Điều này cung cấp các lợi ích cơ bản của quản lý thiết bị mà không cần thêm chi phí hoặc yêu cầu cài đặt các tác nhân hoặc hồ sơ. Chúng tôi cũng đang cải tiến các bộ lọc có sẵn trong danh sách thiết bị có thể giúp xác minh điểm cuối và triển khai Context-Aware Access. Xem thêm thông tin dưới đây.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên

Sao lại sử dụng

Quản lý thiết bị cơ bản cung cấp mức bảo mật cơ bản cho mọi thiết bị truy cập dữ liệu của công ty. Dữ liệu thiết bị được thu thập có thể giúp quản trị viên đưa ra các quyết định chính sách và bảo mật sáng suốt hơn về cách quản lý các thiết bị trong tổ chức của họ. Cụ thể hơn, tính năng này sẽ giúp quản trị viên:

  • Có được một bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn về tất cả các thiết bị đang truy cập dữ liệu của công ty.
  • Sử dụng dữ liệu toàn diện hơn để phân tích truy cập thiết bị trong tổ chức thông qua các báo cáo và trung tâm bảo mật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để xác định các thiết bị yêu cầu cập nhật hệ điều hành.
  • Sử dụng dữ liệu toàn diện hơn để phân tích truy cập thiết bị trong tổ chức thông qua các báo cáo và trung tâm bảo mật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nó để xác định các thiết bị yêu cầu cập nhật hệ điều hành. 
  • Thực hiện hành động khắc phục để đăng xuất từ xa người dùng khi thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm nhập. 

Ngoài ra, bộ lọc Exclude Endpoint Verification loại trừ trong danh sách thiết bị có thể giúp tăng triển khai xác minh điểm cuối và dễ dàng với việc thực hiện Context-Aware Access

How to get started

Thông tin thêm

Quản lý máy tính để bàn cơ bản cung cấp thông tin thiết bị mà không cần ứng dụng hoặc bộ cài

Khi bật quản lý thiết bị cơ bản, quản trị viên sẽ nhận được thông tin về một nhóm thuộc tính thiết bị giới hạn: loại thiết bị, kiểu thiết bị, phiên bản HĐH, đồng bộ hóa đầu tiên và đồng bộ hóa cuối cùng.

Điều này sẽ hiển thị ở hai nơi trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên:

  • Danh sách thiết bị được tìm thấy tại Admin console > Device management > Devices > Endpoints
  • Phần kiểm tra  được tìm thấy tại Admin console > Reporting > Audit > Devices.

Thông tin về các thiết bị có quản lý thiết bị cơ bản sẽ được liệt kê cùng với các thiết bị sử dụng các tác nhân khác để cung cấp cho quản trị viên thông tin chi tiết về các thiết bị truy cập dữ liệu của công ty. Quản trị viên có thể lọc danh sách điểm cuối bằng cách “Management Type” để xem các thiết bị có loại quản lý thiết bị cụ thể, chẳng hạn như cơ bản, Xác minh điểm cuối, hoặc  Drive File Stream

Bạn có thể lọc những thiết bị “Cơ bản” tại Admin console > Device management > Devices 
Bạn có thể lọc những thiết bị “Cơ bản” tại Admin console > Device management > Devices 
Một trang thiết bị với thông tin được cung cấp thông qua quản lý thiết bị cơ bản
Một trang thiết bị với thông tin được cung cấp thông qua quản lý thiết bị cơ bản

Hạn chế của quản lý thiết bị cơ bản và các tùy chọn xác minh điểm cuối khác

Quản lý thiết bị cơ bản được thiết kế để trở thành một công cụ thu thập thông tin nhẹ, không có tác nhân. Mục tiêu của nó là cung cấp một bộ dữ liệu cơ bản, có thể giúp quản trị viên đưa ra một số quyết định và thêm một số điều khiển cho các thiết bị truy cập dữ liệu của họ.

Google cung cấp các dịch vụ khác, cung cấp dữ liệu chi tiết hơn và cho phép kiểm soát toàn diện hơn cho quản trị viên, bao gồm  Xác thực điểm cuối, quản lý Thiết bị Chrome , Drive File Stream, and Quản lý di động  

Bộ lọc Xác minh điểm cuối mới giúp triển khai Xác minh điểm cuối và Context-Aware Access

Chúng tôi cũng có thể thêm khả năng lọc cho các thiết bị mà không cần Xác minh điểm cuối trong phần Admin console > Device management > Devices. Điều này có thể giúp quản trị viên xác định các thiết bị đang truy cập dữ liệu của công ty mà không cần xác minh điểm cuối và xem họ có muốn cài đặt xác minh điểm cuối trên bất kỳ thiết bị nào không. Điều này cũng có thể cải thiện việc triển khai Context-Aware Access.Bằng cách xem người dùng và thiết bị không được cài đặt Xác minh điểm cuối, quản trị viên có thể xác định và tránh sự gián đoạn của người dùng tiềm năng trước khi bật Context-Aware Access. 

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099