Slide thumbnail

Bản tin

Bản Tin Google Cloud – T7/2021

12/07/2021

Các tập đoàn lớn đang có lòng tin tưởng nhiều hơn vào bảo mật trên nền tảng Cloud

Các tập đoàn đang áp dụng nhiều phương pháp bảo mật và tăng cường mức độ an toàn khi di chuyển lên trên nền Cloud trong thời kì chuyển đổi số.. Xem Thêm

 

Cập nhật chính sách giá cho Google Map mới nhất

Google Maps API vừa mới ra thông báo về cập nhật chính sách giá mới cho người dùng, tìm hiểu ngay có những gì thay đổi từ Google Maps API!.. Xem thêm

 

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng