skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud Newsletter – Jul 2021

Large corporations are trusting more in cloud security

Các tập đoàn đang áp dụng nhiều phương pháp bảo mật và tăng cường mức độ an toàn khi di chuyển lên trên nền Cloud trong thời kì chuyển đổi số.. Xem Thêm

 

Update pricing policy for the latest Google Map

Google Maps API vừa mới ra thông báo về cập nhật chính sách giá mới cho người dùng, tìm hiểu ngay có những gì thay đổi từ Google Maps API!.. See more

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099