skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

TRAINING SERVICES – TRAINING

Google Workspace customers It's not just a business email system, it's also a productivity toolkit with apps like Docs, Sheets, Slides, Forms, Hangouts, Google Sites... helps promote the process of information transmission, sharing and collaboration among employees in the company as well as between the company and its partners. Training Packages được Gimasys thực hiện nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa Google Workspace customers trong vận hành, quản lý hàng ngày:

  • Administrator training: How to administer users as well as manage company system problems.
  • Đào tạo người dùng cuối: Cách sử dụng tất cả các ứng dụng trong gói Google Workspace vào công việc, khai thác tối đa những lợi ích mà gói sản phẩm này mang lại, qua đó tăng tỉ lệ sử dụng của người dùng.
  • Tư vấn cách ứng dụng Google Workspace trong thay đổi cách thức làm việc truyền thống, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, qua đó tăng lợi tức đầu tư của doanh nghiệp (ROI).

Để được hỗ trơ tư vấn dịch vụ đào tạo người dùng Google Workspace, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

  • Sign up for a consultation: Here
  • Email: gcp@gimasys.com
  • Phone number: Hanoi: 0987 682 505, City. Ho Chi Minh: 0974 417 099
training
Back To Top
0974 417 099