Slide thumbnail

Pricing

G Suite Basic

Giá:
98.700 VND/tài khoản/tháng
(Chưa bao gồm thuế)

Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • 30GB dung lượng lưu trữ email và Drive
 • Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
 • Dễ dàng tạo trang web dự án
 • Đảm bảo an toàn hệ thống – Google Message Security
 • Đồng bộ với Microsoft Outlook
 • Tích hợp với các thiết bị mobile
 • 24/7 hỗ trợ qua điện thoại
 • 99.9% hệ thống hoạt động ổn định

G Suite Business

Giá:
239.700 VND/tài khoản/tháng
(Chưa bao gồm thuế)

Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

 

 • Đây là phiên bản cao cấp của G Suite
 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ không hạn chế *
 • Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
 • Dễ dàng tạo trang web dự án
 • Đảm bảo an toàn hệ thống – Google Message Security
 • Đồng bộ với Microsoft Outlook
 • Tích hợp với các thiết bị mobile
 • 24/7 hỗ trợ qua điện thoại
 • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định
 • Dễ dàng sao lưu và tìm kiếm dữ liệu sau khi đã xóa
 • Dễ dàng kiểm soát báo cáo, API trong Gmail và Drive
 • Tăng cường quản trị, kiểm soát Drive của Admin

 

(* Những domain dưới 5 tài khoản, mỗi tài khoản có dung lượng 1TB)

G Suite Enterprise

Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt hơn

 • Đây là phiên bản cao cấp nhất của G Suite
 • Email theo tên miền doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ không hạn chế
 • Tài liệu văn bản, bảng tính và trang trình bày trực tuyến
 • Dễ dàng tạo trang web dự án
 • Đảm bảo an toàn hệ thống – Google Message Security
 • Đồng bộ với Microsoft Outlook
 • 24/7 hỗ trợ qua điện thoại
 • 99,9% hệ thống hoạt động ổn định
 • Dễ dàng sao lưu và tìm kiếm dữ liệu sau khi đã xóa
 • Dễ dàng kiểm soát báo cáo, API trong Gmail và Drive
 • Tăng cường quản trị, kiểm soát Drive của Admin
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail và Drive
 • Gmail tích hợp với các công cụ bên ngoài để archive
 • Phân tích log mail trên admin console sâu và chi tiết hơn các report bình thường ở các phiên bản G Suite basic và G Suite business
 • Bổ sung 1 số tính năng bắt buộc người dùng phải tuân theo để nâng cao bảo mật (độ phức tạp của mật khẩu, thời gian thay đổi mật khẩu…

 

(Những domain dưới 5 tài khoản, mỗi tài khoản có dung lượng 1TB)

 

Chromebox for meetings

 

 • Chromebox: 4th generation Intel Core i7 Processor, 2 x 2Gb DDR3 Ram, HDMI and Display Port ++, 4 x USB3.0, Ethernet & Wifi
 • Camera: Chuẩn HD 1080p, Carl Zeiss®, automatically get point, auto to adjust lighting.
 • Microphone Speaker
 • Remote control
 • Accessories

 Chromebooks

 

 • Compat design
 • The battery lasts all day working
 • Access Wi-Fi and 3G (optional)
 • HD Webcam
 • USB 2.0 Port
 • Memory card slot
 • Projector and screen output
 • Standard Chrome keyboard
 • Big mouse-size table

Google Search Appliance

 

 • Characters represent search
 • Improve related algorithm
 • Manage the new GSA version
 • Administrator console improvements
 • Sort results by metadata
 • Support for HTTP POST requests
 • Improved language
 • Reliable applications
 • Additional connector and many new improvements

Google Site Search

 

 • Custom design for accuration business demand
 • Support multiple languages
 • High accuracy and no Ads
 • Create and filter label by searching content
 • Fully Integrated API XML applications
 • Adjust searching ranking, ensuring that the new versions are always show above.

 

 • 99.9% uptime of Google (SLA),
 • Work anytime, anywhere, on any devices
 • Fast, familiar, easy to use
 • The ability to customize and design let business full control over their solution.
 • Increase revenue and customer experience
 • Ensure the best technical support
 • Better quality map and provides usage reports.
 • Easy to separate the user’s data with company
 • Work anytime and anywhere
 • Support multiple devices with Android operation system
 • High security, flexibility and user – friendly.
 • Support multiple collaboration tools to help employees work faster and smarter.