skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

  FORM SIGN UP

  Gimasys

  Organizer

  Gimasys

  Location

  Online
  QR Code

  Date

  17 Sep 2021
  Expired!

  Time

  14:30 - 16:00

  Webinar “Data Integration with Google Cloud for changing Enterprise Data Strategy?”

  Trong những năm gần đây dữ liệu đang lên ngôi và trở thành nguồn tài nguyên quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhưng vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải chính là:

  • Việc làm thế nào để tối ưu việc lưu trữ dữ liệu?
  • Kiểm soát dữ liệu hiện có trên nên tảng nào sẽ an toàn?
  • Chiến lược sử dụng dữ liệu là gì khi khối lượng dữ liệu đang ngày càng lớn theo từng ngày của mỗi doanh nghiệp?

  Webinar “Data Integration with Google Cloud for changing Enterprise Data Strategy?” do Google

  The event is finished.

  Back To Top
  0974 417 099