Slide thumbnail

Products

Update and support center for administrator and user

Gmail

• Email theo tên miền doanh nghiệp google – Gmail doanh nghiệp

• 30 GB dung lượng (chia sẻ giữa Mailbox và Google Drive).

• Tìm kiếm nhanh với công nghệ tìm kiếm của Google.

• Phân loại email thông minh giúp người dùng ưu tiên các email quan trọng.

• Tích hợp trò chuyện và trò chuyện nhóm (text, audio, video)

• Lọc spam, chống virus hiệu quả.

• Dữ liệu được đồng bộ ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi.

• Cho phép đồng bộ với Microsoft Outlook.