skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Common errors on Google Drive and how to fix them

Google Drive là một trong những dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến nhất hiện nay, nhưng không tránh khỏi việc gặp phải các vấn đề kỹ thuật. Dưới đây là danh sách một số lỗi thường gặp trên Google Drive và cách khắc phục chúng.

1. Lỗi Không Thể Tải Lên Tệp

Nguyên Nhân:

Quá trình tải lên bị gián đoạn.

Định dạng tệp không được hỗ trợ.

Vượt quá giới hạn dung lượng.

Cách Khắc Phục:

Kiểm tra kết nối Internet.

Chuyển đổi định dạng của tệp sang dạng được hỗ trợ.

Nâng cấp gói lưu trữ hoặc xóa bớt dữ liệu không cần thiết.

2. Lỗi Synchronisation

Nguyên Nhân:

Lỗi kết nối Internet.

Lỗi từ phía máy chủ của Google.

Cách Khắc Phục:

Kiểm tra lại kết nối mạng xem có sự cố không để khắc phục.

Đợi máy chủ của Google hoạt động trở lại bình thường.

3. Lỗi Không Thể Mở Tệp

Nguyên Nhân:

Tệp bị hỏng.

Vấn đề với trình duyệt.

Cách Khắc Phục:

Tải tệp xuống và thử mở bằng phần mềm khác.

Xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

4. Lỗi Quyền Truy Cập

Nguyên Nhân:

Không có quyền truy cập vào các tệp dữ liệu hoặc thư mục đang xử lý.

Cách Khắc Phục:

Yêu cầu chủ sở hữu tệp chia sẻ quyền truy cập.

Kiểm tra cài đặt chia sẻ tệp.

5. Lỗi Lưu Trữ Đầy

Nguyên Nhân:

Dung lượng lưu trữ đã sử dụng hết.

Cách Khắc Phục:

Xóa tệp không cần thiết.

Mua thêm dung lượng lưu trữ.

6. Lỗi Cập Nhật Tệp

Nguyên Nhân:

Lỗi kết nối mạng.

Lỗi từ phía Google Drive.

Cách Khắc Phục:

Kiểm tra kết nối Internet.

Thử cập nhật lại sau vài phút.

7. Lỗi Khi Chia Sẻ Tệp

Nguyên Nhân:

Lỗi cài đặt quyền riêng tư.

Cách Khắc Phục:

Kiểm tra cài đặt chia sẻ và quyền riêng tư của tệp hoặc thư mục.

8. Lỗi Google Drive Offline

Nguyên Nhân:

Lỗi cài đặt hoặc cập nhật phần mềm.

Cách Khắc Phục:

Kiểm tra và cài đặt lại tính năng offline của Google Drive.

9. Lỗi Trong Việc Tạo Hoặc Sửa Đổi Tệp

Nguyên Nhân:

Lỗi phần mềm hoặc trình duyệt.

Cách Khắc Phục:

Thử sử dụng trình duyệt khác.

Kiểm tra xem phần mềm của bạn có cần cập nhật không.

10. Lỗi Đăng Nhập

Nguyên Nhân:

Thông tin đăng nhập bao gồm tài khoản hoặc mật khẩu chưa chính xác.

Vấn đề với tài khoản Google.

Cách Khắc Phục:

Kiểm tra lại thông tin đăng nhập.

Đặt lại mật khẩu nếu cần.

Conclude

Mặc dù Google Drive là một công cụ vô cùng mạnh mẽ và tiện ích, việc gặp phải các sự cố là điều không thể tránh khỏi. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết cách khắc phục một số lỗi thường gặp trên Google Drive, giúp quá trình sử dụng của bạn trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn.

As a senior partner of Google in Vietnam, Gimasys has more than 10+ years of experience, consulting on implementing digital transformation for 2000+ domestic corporations. Some typical customers Jetstar, Dien Quan Media, Heineken, Jollibee, Vietnam Airline, HSC, SSI...

Gimasys is currently a strategic partner of many major technology companies in the world such as Salesforce, Oracle Netsuite, Tableau, Mulesoft.

Contact Gimasys - Google Cloud Premier Partner for advice on strategic solutions suitable to the specific needs of your business:

  • Email: gcp@gimasys.com
  • Hotline: 0974 417 099
Back To Top
0974 417 099