skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

How to handle your organization's Google Workspace account being suspended

Trong quá trình sử dụng bộ công cụ Google Workspace nếu bạn nhận được thông báo “Tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn bị tạm ngưng” thì cần thực hiện theo các bước sau để xử lý. 

Cách xử lý tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn bị tạm ngưng 1

Why is your organization's Google Workspace account suspended: 

Google Workspace customers is a suite of applications on Google's Cloud with some outstanding features such as Gmail domain name, Google Meet, Chat, Google Sites, Calendar... The industry is guaranteed flexible performance without the limitation of space and time. 

If all of a sudden you get the message “Your organization's Google Workspace account has been suspended” and users in your organization are unable to continue using the service, it could be due to one of the following reasons: 

 • Your company's google workspace account is having a payment error, has not been renewed or has been overdue for payment
 • The domain name that is registered for the Google Workspace service has expired or has not been renewed. 
 • The Google workspace account violates Google's policies and should be locked: what happens when your organization signs up for services with some units that are not official partners of Google or buys cheap copies floating around Online. Some telltale signs that account sellers violate Google's policies are as follows: 
  • Much cheaper when compared to the official Google Workspace price from Google
  • The price is not calculated according to the user license but according to the "fixed package" with the quantity levels of 50, 100, 500, 1,000... accounts
  • Price not monthly or yearly is a one-time, lifetime fee
  •  Storage does not reach a minimum of 30GB
  • Can't create more accounts for new users when the registered limit expires
  • Can't access Admin Console admin page as Super Admin
  • Using the same system or using another company's domain name
  • Unable to contact Google support (Google does not provide support for these accounts)
  • Do not use/update new features of Google Workspace

How to handle when your organization's Google Workspace account is suspended and cannot continue using the service

 • Your business can first determine for themselves why your organization's Google Workspace account was suspended using the suggestions above. 
 • Next, you can contact GIMASYS - currently a senior partner of Google in Vietnam with the following information: 
  • Hotline: 0974 417 099
  • Email: gcp@gimasys.com
 • Gimasys will assist in determining the exact problem that caused your organization's Google Workspace account to be suspended and provide the best solution. 

Cách xử lý tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn bị tạm ngưng 3Trên đây là cách hướng dẫn xử lý khi bỗng dưng tài khoản Google Workspace của tổ chức bạn bị tạm ngưng mà không rõ nguyên do, điều quan trọng nhất vẫn là xác định nguyên nhân để có hưởng xử lý nhanh chóng kịp thời tránh gián đoạn công việc trong tổ chức của bạn. Tốt nhất để hạn chế khả năng bị khóa tài khoản, doanh nghiệp nên tránh vì lợi ích nhỏ trước mắt mà đăng ký các phiên bản Google Workspace giá rẻ từ các đơn vị không phải đối tác ủy quyền của Google trên thị trường. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Google Workspace hoặc cần hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, bạn có thể liên hệ Gimasys – Premier Partner của Google tại Việt Nam theo thông tin:

 • Hotline: 0974 417 099 (HCM) | 0987 682 505 (HN)
 • Email: gcp@gimasys.com

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099