skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Webinar Program July 23, 2021: Google Cloud Smart Analytics – Smart Way To Make Decision

Chương trình Webinar 23/07/2021: Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision

“The most valuable resource in the world today is no longer oil, but data” – According to The Economist

Vậy tại sao dữ liệu lại quan trọng như vậy? Và Google Cloud Smart Analytic có thể giúp doanh nghiệp phát triển vượt trội theo định hướng data-driven so với những doanh nghiệp đi theo lối truyền thống như thế nào? Webinar Google Cloud Smart Analytic – Smart Way To Make Decision, tổ chức bởi Gimasys, Google Cloud Partner, với khách mời đại diện từ Google sẽ giải đáp và đưa ra nhiều thông tin hơn về dịch vụ Google Cloud Smart Analytic. Webinar đã diễn ra thành công với phản hồi tích cực từ khách tham dự với nhiều câu hỏi rất hấp dẫn được các chuyên gia Gimasys giải đáp ngay trong buổi Webinar này. Nếu bạn bỏ lỡ Webinar 23/07/2021 vừa rồi, bạn có thể xem thêm trên kênh youtube của Gimasys – Gimasys – Google Cloud Partner Vietnam.

Some pictures in the Webinar:

Webinar "Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision"

Webinar "Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision" 2

Webinar "Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision" 3

Webinar "Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision" 4

Webinar "Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision" 5

Webinar "Google Cloud Smart Analytics - Smart Way To Make Decision" 6

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, Google Cloud Platform Please contact Gimasys immediately for advice:

  • Emailgcp@gimasys.com
  • Sign up for a free trialHere
  • Phone number: Hanoi 0987 682 505 - Ho Chi Minh: 0974 417 099

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099