skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Currents officially available as a replacement for Google+ on July 6, 2020

Sau khi Google+ được chính thức gỡ bỏ khỏi bộ ứng dụng G Suite, thì vào ngày 06/07/2020 ứng dụng Currents sẽ chính thức ra mắt thay thế cho Google+.

What changes?

Tại Google Cloud Next năm 2019, google đã ra mắt Current trên phiên bản beta. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, google sẽ cung cấp nó cho khách hàng G Suite.

Nếu tên miền của bạn hiện đang tham gia Currents phiên bản beta, trải nghiệm của bạn sẽ vẫn như cũ. 

Nếu tên miền của bạn sử dụng Google+, bạn sẽ được tự động nâng cấp lên Currents, có giao diện được cập nhật và cung cấp các tính năng bổ sung cho người dùng và quản trị viên.

Xin lưu ý rằng bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, người dùng sẽ không thể chọn không tham gia Currents hoặc quay trở lại Google+.

Currents chính thức khả dụng thay thế Google+

Who will be affected?

Admins and end users

Tại sao nó lại quan trọng

Currents cung cấp trải nghiệm hợp lý hơn giúp nhân viên dễ dàng có các cuộc thảo luận có ý nghĩa trong toàn tổ chức và xem các đề xuất cho nội dung hữu ích và kịp thời. Nó cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào tính năng mới, bao gồm tùy chỉnh các luồng and thẻ. Ngoài ra, Currents cho phép quản trị viên cấp cao kích hoạt kiểm duyệt nội dung và thiết lập quyền quản trị cho người dùng cụ thể trong tổ chức của họ .

Additional information

Nếu bạn đang tham gia Currents phiên bản beta, trải nghiệm của bạn sẽ vẫn như cũ. Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn sử dụng Google+, bạn có thể nghĩ đến những điều sau khi bạn chuyển sang Currents:

  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2020, người dùng của bạn và tất cả tổ chức của bạn, nội dung Google+ hiện tại sẽ được tự động chuyển sang Currents. Người dùng của bạn sẽ không có tùy chọn nào để quay trở về Google+.
  • Ứng dụng Currents trên Android và iOS sẽ thay thế ứng dụng Google+ Android and iOS. Người dùng sẽ nhận thông báo nhắc nâng cấp lên ứng dụng Currents để tiếp tục sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động; những người đã kích hoạt tự động cập nhật sẽ được tự động nâng cấp.
  • Tất cả các liên kết hiện có đến plus.google.com sẽ tiếp tục hoạt động—người dùng sẽ tự động được chuyển hướng đến currents.google.com.
  • Trong những ngày trước khi chuyển đổi, người dùng có thể thấy một thông báo trong Google+ về việc khởi chạy và cung cấp liên kết đến nội dung của Help Center có liên quan.

Getting started

  • Quản trị viên: Xem lại hướng dẫn của chúng tôi dành cho quản trị viên, và gửi hướng dẫn của Google  đến người dùng in your organization.
  • Người dùng cuối: Nâng cấp ứng dụng Google+ lên Currents trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn vào ngày 6 tháng 7 năm 2020.

If you have any questions regarding the application or need to sign up for a free consultation to learn about its features, G Suite Please contact Gimasys immediately for advice:

  • Email: gsuite@gimasys.com
  • Sign up for a free trial: Here
  • Phone number: Hanoi: 0987 682 505 - Ho Chi Minh: 0974 417 099

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099