skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Easily add large footer in Google Sites

What’s new: Rất nhiều trang web, đặc biệt là những trang web được tạo ra phục vụ mục đích kinh doanh, yêu cầu một sự thống nhất của footer (phần chân trang, lề dưới) giữa các trang. Những footer này sẽ chứa nhứng thông tin quan trọng như thông tin liên lạc của doanh nghiệp, chính sách an toàn thông tin,… Với lần ra mắt này, Google khiến việc tạo và quản lý những footer này đơn giản hơn trong Google Sites phiên bản mới.

Dễ dàng thêm footer với kích thước lớn trong Google Sites 1Để thêm footer, chỉ cần kéo xuống phần dưới của trang và ấn vào “Add footer”, sau đó phần footer này sẽ xuất hiện trên tất cả các trang trong site của bạn.

Để ẩn footer của một trang nhất định, ấn vào biểu tượng hình mắt ở phía dưới góc bên trái của text box.

Dễ dàng thêm footer với kích thước lớn trong Google Sites 2Nếu sau đó bạn muốn tạo một footer chỉ dành riêng cho trang đó, bạn có thể tạo một phần mới – new section – (không dùng tính năng “Add footer”) ở bên dưới của trang.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099