skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Drive file recommendations in Google Chrome to be released to the general public in December

What’s changing 

Đầu năm nay, Google đã công bố bản beta cho các đề xuất tệp Drive trong Google Chrome. Điều này sẽ bắt đầu triển khai cho khách hàng bắt đầu vào ngày 16 tháng 12 năm 2019. Trước ngày này, Google khuyên người dùng  nên xem xét quản trị viên và điều chỉnh cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Để biết thêm thông tin về cài đặt này, xem bên dưới.

Đề xuất tệp Drive trong Chrome cho phép người dùng tìm kiếm tệp Google Drive của họ trực tiếp từ thanh URL của Chrome, thay vì drive.google.com. Hiện tại, chức năng này được giới hạn ở các tệp mà người dùng đã mở trước đó trong Chrome. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2019, người dùng khởi động lại trình duyệt của họ sẽ có thể tìm kiếm bất kỳ tệp Drive nào mà họ có quyền truy cập, bao gồm cả những tệp mà họ chưa mở trước đó trong Chrome.

Đề xuất tệp Drive ở trong Google Chrome sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 12 (1)

Who’s impacted

Quản trị viên và người dùng

Why it’s important

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2019, các đề xuất tệp Drive trong Chrome sẽ được bật theo mặc định cho tổ chức của bạn. Có một cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho phép quản trị viên kiểm soát quyền truy cập ở cấp độ OU hoặc nhóm cho tính năng này. Khi đề xuất tệp cho phép Google Drive cho người dùng đã đăng nhập bất cứ khi nào tìm kiếm được thực hiện, thì người dùng có thể sửa đổi cài đặt tìm kiếm riêng lẻ của họ trong Chrome để bật hoặc tắt tìm kiếm tệp Drive.

Nếu bạn để lại đề xuất tệp Drive trong Chrome được bật, người dùng đã đăng nhập và chọn tham gia đồng bộ hóa Chrome sẽ thấy các đề xuất về Drive trong thanh URL Chrome cho tài khoản được đồng bộ hóa của họ (phiên bản Chrome 69 trở lên). Để tìm hiểu những cài đặt đồng bộ hóa nào mà người dùng có thể quản lý và cách họ quản lý, cũng như cách bật hoặc tắt Chrome Sync, hãy xem Trung tâm trợ giúp của Google.

Google khuyến cáo người dùng nên xem xét và điều chỉnh cài đặt mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để điều khiển tính năng này khi cần. Xem bên dưới để biết hướng dẫn về cách sửa đổi cài đặt này hoặc truy cập Trung tâm trợ giúp của Google.

How to get started

  • Admins
    • Trước ngày 16 tháng 12 năm 2019, hãy xem xét và điều chỉnh cài đặt dành riêng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để điều khiển tính năng này khi cần. Xem Trung tâm trợ giúp của Google để tìm hiểu thêm.
  • End users: Nếu đề xuất tệp được bật trong miền của bạn, bạn có thể bật hoặc tắt đề xuất tệp trong trình duyệt Chrome:
    • Mở Trình duyệt Chrome và đi đến More> Settings
    • In section People, press Sync
    • Tắt hoặc mở Google Drive search suggestions.

Additional details

Tính năng này sẽ có sẵn cho người dùng đã đăng nhập vào cấu hình Chrome trên bất kỳ hệ điều hành nào: Chromebooks, Mac, Windows, v.v.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099