skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Điều khoản dịch vụ của AppSheet & Khi nào cần vô hiệu hoá tài khoản

Google Appsheet là nền tảng phát triển “no-code” của Google cho phép các doanh nghiệp tổ chức nhanh chóng xây dựng và triển khai các giải pháp tùy chỉnh cho doanh nghiệp giúp tự động hóa các quy trình thủ công truyền thống một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ cô đọng lại các thông tin về điều khoản dịch vụ của AppSheet và khi nào bạn cần vô hiệu hoá tài khoản.

Điều khoản dịch vụ của AppSheet là gì?

Điều khoản dịch vụ của AppSheet (AppSheet Terms of Service) là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Google, trong đó quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ AppSheet.

 • Khi bạn tạo tài khoản AppSheet, bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản dịch vụ.
 • Điều khoản dịch vụ của AppSheet bao gồm các nội dung sau:
  • Phạm vi dịch vụ: Điều khoản này quy định các dịch vụ mà Google cung cấp cho người dùng.
  • Quyền và nghĩa vụ của Google và người dùng: Điều khoản này quy định quyền và nghĩa vụ của Google và người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ AppSheet.
  • Hạn chế trách nhiệm của Google: Điều khoản này quy định các trường hợp Google không chịu trách nhiệm đối với người dùng.
  • Điều khoản chấm dứt: Điều khoản này quy định các trường hợp tài khoản AppSheet có thể bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

Khi nào thì tài khoản AppSheet bị xóa – vô hiệu hóa?

Theo Điều khoản dịch vụ của AppSheet, tài khoản AppSheet có thể bị xóa hoặc vô hiệu hóa trong các trường hợp sau:

 • Bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ.
 • Bạn không sử dụng tài khoản trong thời gian 12 tháng liên tiếp.
 • Tài khoản của bạn bị xâm phạm hoặc bị sử dụng trái phép.
 • Tài khoản của bạn bị báo cáo vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các chính sách của Google.

Cách vô hiệu hoá tài khoản AppSheet

Nếu bạn có tài khoản tự phục vụ cá nhân, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình. Nếu bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình, việc thanh toán sẽ dừng nhưng ứng dụng của bạn sẽ được giữ nguyên và bạn có thể tiếp tục sử dụng AppSheet sau. Để vô hiệu hóa tài khoản của bạn:

 • Bước 1: Đăng nhập vào AppSheet
 • Bước 2: Chọn tài khoản của bạn từ danh sách thả xuống hồ sơ tài khoản để đi tới trang Tài khoản của tôi
 • Chọn tài khoản của bạn
  Chọn tài khoản của bạn
 • Bước 3: Chọn tab “Billing” (Thanh toán)
 • Nhấp vào “Change”
 • Trong danh sách thả xuống “Plan Class”, chọn “Free”.
 • Nhấp vào “Save Changes”
 • Xác nhận thay đổi.

Cách xoá hoá tài khoản AppSheet

Nếu bạn có tài khoản tự phục vụ cá nhân, bạn có thể xóa tài khoản của mình. Nếu bạn xóa tài khoản của mình, việc thanh toán sẽ dừng lại và tất cả ứng dụng của bạn sẽ bị xóa cùng với tài khoản của bạn.

Để xóa tài khoản AppSheet, bạn cần:

 • Bước 1: Đăng nhập vào AppSheet.
 • Bước 2: Chọn Account settings từ danh sách thả xuống hồ sơ tài khoản để truy cập trang My account.
 • Trang My account mở ra với tab Settings được chọn.
  Trang My account mở ra với tab Settings được chọn.
 • Bước 3: Trong Delete My Account, hãy nhấp vào Delete My Account
Cách xoá tài khoản AppSheet
Cách xoá tài khoản AppSheet

Nếu bạn là người dùng ứng dụng AppSheet, ngoài việc xóa tài khoản AppSheet, bạn có thể yêu cầu chủ sở hữu ứng dụng của bất kỳ ứng dụng nào bạn đã sử dụng xóa dữ liệu liên quan đến bạn.

Note

 • Khi tài khoản AppSheet bị xóa hoặc vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng hoặc dữ liệu nào được lưu trữ trên AppSheet.
 • Google có thể giữ lại dữ liệu của bạn trong một thời gian nhất định sau khi tài khoản của bạn bị xóa hoặc vô hiệu hóa.
 • Khi tài khoản AppSheet bị xóa hoặc vô hiệu hóa, người dùng sẽ không thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng hoặc dữ liệu nào được lưu trữ trên AppSheet.
 • Google có thể giữ lại dữ liệu của người dùng trong một thời gian nhất định sau khi tài khoản của họ bị xóa hoặc vô hiệu hóa.

Conclusion

Đây là tổng hợp tất cả thông tin về điều khoản dịch vụ của AppSheet và các lưu ý khi người dùng muốn vô hiệu hoá hay xoá tài khoản AppSheet. Bạn có thể xem thêm các thông tin liên quan về việc sử dụng AppSheet here với chủ đề “Tối ưu hoá hiệu suất trong AppSheet”. 

As a senior partner of Google in Vietnam, Gimasys has more than 10+ years of experience, consulting on implementing digital transformation for 2000+ domestic corporations. Some typical customers Jetstar, Dien Quan Media, Heineken, Jollibee, Vietnam Airline, HSC, SSI...

Gimasys is currently a strategic partner of many major technology companies in the world such as Salesforce, Oracle Netsuite, Tableau, Mulesoft.

Contact Gimasys - Google Cloud Premier Partner for advice on strategic solutions suitable to the specific needs of your business:

 • Email: gcp@gimasys.com
 • Hotline: 0974 417 099
Back To Top
0974 417 099