skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Drive Beta: Easily share documents with users without a Google account

What’s new: Sắp tới đây, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, bình luận và gợi ý chỉnh sửa hoặc trực tiếp chỉnh sửa các tệp tin Google Docs, Sheets, Slides.

 

Các doanh nghiệp thường phải trao đổi và làm việc với các tệp tài liệu với đối tác, khách hàng từ bên ngoài. Và nếu những người này không có tài khoản Google thì việc cộng tác sẽ trở nên rất khó khăn,

Vì vậy Google đã giới thiệu phiên bản Beta nhằm tạo nên một quá trình xác thực danh tính dễ dàng thông qua các mã pin (Pincode). Việc xác thực này sẽ cho phép người dùng G Suite mời những người không dùng Google cùng cộng tác trên các tệp tài liệu, bằng cách sử dụng PIN (Personal Identification Number). Dưới đây là một ví dụ về cách Drive Beta hoạt động:

 

Drive beta

 

Chủ sở hữu tệp tin (File Owner) và admin có toàn quyền quản lý việc chia sẻ tệp tin

Người sở hữu tệp tin có thể xem chi tiết các hoạt động đã xảy ra với tệp tin của mình và xem xem chúng bắt nguồn từ đâu, cũng như thu hồi lại quyền truy cập từ hộp thoại Drive bất kỳ lúc nào. Admin có thể quản lý tất cả việc chia sẻ ra bên ngoài doanh nghiệp và kiểm định việc sử dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin về cài đặt quyền truy cập, hãy click vào bài viết này trên Help Center.

 

Đăng ký dùng thử tính năng chia sẻ thông qua mã pin của Drive Beta

Tính năng chia sẻ tài liệu thông qua pincode mới chỉ được cho ra mắt tại bản Beta. Nếu là admin, bạn có thể tham khảo thêm các chi tiết, xem những điều kiện cần thiết và đăng ký dùng thử.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099