skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Dynamic email on Gmail (beta)

What changed?

Chúng tôi vừa triển khai phiên bản beta cho dynamic email trên Gmail. Dynamic mail cho phép người gửi email tự nhúng AMP (Accelerated Mobile Page – trang cho thiết bị di động được tăng tốc) vào tin nhắn, khiến chúng trở nên dễ thao tác hơn và cập nhật chúng với thông tin mới nhất.

Affected person

Admins and end users

Tại sao bạn nên sử dụng nó

Dynamic email làm cho email trở nên hữu dụng và tương tác hơn trong Gmail. Các email của bạn có thể được cập nhật để bạn luôn luôn thấy thông tin mới nhất, như xem các luồng nhận xét mới nhất từ Docs hoặc thực hiện các hành động, như điền vào biểu mẫu hoặc trả lời các bình luận trực tiếp từ bên trong tin nhắn.

Dynamic email on Gmail (beta)

Bắt đầu sử dụng như thế nào

  • Quản trị viên: Dynamic email trong Gmail beta có sẵn dưới dạng chọn tham gia cho tất cả khách hàng của Gsuite. Quản trị việc có thể chọn tham gia bản beta bằng cách truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và điều hướng đến Apps -> Gsuite -> Setting for Gmail -> User settings (Ứng dụng-> Gsuite -> Cài đặt cho Gmail -> Cài đặt người dung).Tại đây quản trị viên có thể chọn tuỳ chọn Kích hoạt Dynamic Email.
  • Người dùng cuối cùng: Khi dynamic email được kích hoạt trong Bảng điều khiển(Admin console), người dùng sẽ bắt đầu thấy dynamic email từ những người đã sử dụng AMP cho email.

Email động trên Gmail (beta) 2

Additional details

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trong Gmail trên web, phiên bản mobile sẽ triển khai trong thời gian sớm. Người gửi email muốn gửi dynamic email phải đăng ký với Google trước khi tin nhắn của họ xuất hiện cho người người dùng cuối. Kiểm tra Help center (trung tâm trợ giúp) để biết thêm thông tin về cách dynamic email hoạt động với Vault.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099