skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat improves the search feature on the Website

What’s changing

Google đã cải thiện trải nghiệm tìm kiếm trong Google Chat giúp bạn hiển thị và điều hướng đến các cuộc trò chuyện và không gian có liên quan dễ dàng và trực quan hơn.

Some improvements you’ll notice are:

  • Đề xuất mọi người dựa trên hoạt động trò chuyện của bạn khi bạn nhấp vào thanh tìm kiếm.
  • Đề xuất thông minh cho người, khoảng trắng và tin nhắn nhóm khi bạn bắt đầu nhập vào thanh tìm kiếm.
Tìm kiếm đề xuất trong trò chuyện của Google trên Website
Tìm kiếm đề xuất trong trò chuyện của Google trên Website

(*) Bản cập nhật này sẽ chỉ có sẵn trên Google Chat trên web (chat.google.com).

Who’s impacted

End users

Why it’s important

Các đề xuất khi bạn nhập giúp giảm thời gian dành cho việc tìm đúng người và không gian mà bạn muốn tương tác. Ngoài ra, bản cập nhật này mang lại trải nghiệm tìm kiếm nội tuyến với Google Trò chuyện trên thiết bị di động và các ứng dụng Google Workspace khác như Gmail hoặc Google Drive.

Who’s impacted

  • Admins: There is no admin control for this feature.
  • End users: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn hoặc không gian trong Google Trò chuyện.

Rollout pace

Tính năng này hiện tại đang được triển khai.

Availability

  • Available to all Google Workspace customers, as well as G Suite Basic and Business customers
  • Available to users with personal Google Accounts.

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099