skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat: Easily collaborate and share Slides with side-by-side view

Quick launch summary about breakout rooms in Google Workspace 

Trong Google Chat, bạn có thể mở và chỉnh sửa bản Google Slide ở dạng xem song song. Bằng cách cho phép bạn và các cộng tác viên của bạn trực tiếp chỉnh sửa bản Slide mà không cần rời khỏi Chat, Google hy vọng sẽ giúp việc chuyển đổi ý tưởng của bạn thành tác động dễ dàng hơn.

Google Chat: Easily collaborate and share Slides with side-by-side view

 

 

Người dùng trò chuyện có thể mở bản trình bày Slide bằng cách nhấp vào hình ảnh thu nhỏ xem trước trong luồng trò chuyện.

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace

  • Admin: There is no admin control for this feature.
  • Người dùng cuối: Sử dụng tính năng này bằng cách nhấp vào hình ảnh thu nhỏ xem trước tài liệu trong luồng trò chuyện. Để mở trực tiếp bản trình bày trong Google Trang trình bày, hãy nhấp vào liên kết màu xanh lam trong cuộc trò chuyện. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách Quản lý tệp của bạn trong phòng Gmail.

 

Rollout pace

  • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

Availability

 

  • Available to all Google Workspace customers, as well as G Suite Basic and Business customers

 

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099