skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Classroom for all G Suite customers

Google Classroom sẽ giúp cho giáo viên có thể dễ dàng tạo những lớp học, phân bổ bài tập, đưa bài kiểm tra và trao đổi dễ dàng hơn với học sinh. Hiện tại Google đang mở rộng và đã đưa Classroom thành một ứng dụng có sẵn cho tất cả các khách hàng sử dụng G Suite Basic, Bussiness và Enterprise. Admin có thể chọn sử dụng dịch vụ này hay không, Classroom được mặc định bật trừ khi admin sử dụng quản lý bằng tay. 

Classroom not only helps teachers and students save time to focus on teaching, but also supports better organizational management and promotes information exchange between students and teachers. This is a great app for schools, training centers and educational institutions. So let's explore the possibilities that Classroom brings to your organization.

Google Classroom cho toàn bộ khách hàng sử dụng G Suite 1

What to expect from Classroom

Classroom được thiết kế dành cho trường học và nó không phải là hệ thống quản lý học tập cho doanh nghiệp, nhưng nó vẫn có thể sử dụng như một dịch vụ thêm cho khách hàng sử dụng G Suite Basic, Bussiness và Enterprise. Classroom là một dịch vụ cốt lõi dành cho G Suite for Education (Google Workspace for Education), Enterprise for Education và những khách hàng phi lợi nhuận. Hãy lưu ý rằng những người dùng tên miền của G Suite for Education, Enterprise for Educatio, và tổ chức phi lợi nhuận sẽ không thể tham gia những lớp học được tạo bởi người dùng với các tên miền dùng phiên bản G Suite basic, Business, và Enterprise.

Ideas for Classroom? Google encourages users to give feedback via the "send feedback" button in the app. 

Version

Can be used as an add-on in G Suite, Business, and Enterprise editions; is the main service in G Suite for Education, Enterprise for Education and Nonprofits editions. 

Ảnh hưởng

All users.

 

Need more information about Google Classroom and G Suite for Education, please contact Gimasys: 

  • Hotline: Ho Chi Minh: 0974 417 099 - Hanoi: 0987.682.505
  • Email: gsuite@gimasys.com
  • Register information: Here

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099