skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Classroom rolled out to all G Suite editions

What’s new

Google Classroom giúp những giáo viên dễ dàng tạo ra các lớp học, phân chia bài tập, đưa ra câu hỏi và trao đổi với học sinh của mình. Ngày nay, Google đã mở rộng phạm vi của Google Classroom và biến chúng thành nền tảng có sẵn có dưới dạng dịch vụ bổ sung (giống như dịch vụ Youtube, Blogger, Google Analytics,…) dành cho khách hàng G Suite Basic, Business và Enterprise. Admin có thể quyết định chọn sử dụng hoặc không sử dụng các dịch vụ mới. Classroom được bật mặc định, trừ khi bạn đã chọn chủ động tham gia khi nào bạn muốn (manually).

Cũng giống như Classroom giúp giáo viên và sinh viên tiết kiệm thời gian, cải thiện các lớp học và tăng cường hiệu quả giao tiếp, nó cũng có thể giúp các tổ chức học thuật, trung tâm dạy kèm và doanh nghiệp quản lý các  nhóm học viên với hình thức học tập có người hướng dẫn. Khám phá xem Google Classroom có thể giúp gì cho tổ chức của bạn ngay hôm nay.

Mong đợi điều gì từ Classroom

Classroom vốn được thiết kế cho các trường học và không phải là hệ thống quản lý học tập dành cho doanh nghiệp, nhưng giờ đây nó đã xuất hiện dưới dạng dịch vụ bổ sung cho khách hàng G Suite Basic, Business và Enterprise. Nó vẫn là một ứng dụng cốt lõi cho khách hàng đang dùng G Suite for Education, Enterprise for Education và Nonprofits. Lưu ý rằng những người dùng G Suite for Education, Enterprise for Education và Nonprofits sẽ không thể tham gia các lớp học được tạo bởi những người dùng G Suite Basic, Business và Enterprise.

Bạn có một ý tưởng dành cho Classroom? Google khuyến khích bạn gửi phản hồi của bạn thông qua nút “Send feedback” (Gửi phản hồi) trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem the Help Center and Diễn đàn trợ giúp.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099