skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs: updated with new edit history feature

Quick launch summary about breakout rooms in Google Workspace 

Giờ đây, bạn có thể xem thông tin phong phú hơn về lịch sử chỉnh sửa của một loạt nội dung cụ thể trong Google Docs. Chỉ cần đánh dấu và nhấp chuột phải vào một loạt văn bản và chọn “Show Editors” từ menu thả xuống. Tại đây, bạn có thể xem danh sách những người chỉnh sửa và bản chỉnh sửa mới nhất của họ cùng với dấu thời gian.. Bạn cũng sẽ có tùy chọn để mở Version History của tài liệu.

Điều này giúp dễ dàng theo dõi các chỉnh sửa do nhiều cộng tác viên thực hiện, mang lại thông tin chi tiết hơn về những người chỉnh sửa gần đây là ai, những thay đổi nào đã được thực hiện và khi nào.

Getting started with breakout rooms in Google Workspace 

Deployment speed 

Availability 

  • Có sẵn cho khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, và Education Plus.
  • Không áp dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099