skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs: updated with new edit history feature

Quick summary 

Giờ đây, bạn có thể xem thông tin phong phú hơn về lịch sử chỉnh sửa của một loạt nội dung cụ thể trong Google Docs. Chỉ cần đánh dấu và nhấp chuột phải vào một loạt văn bản và chọn “Show Editors” từ menu thả xuống. Tại đây, bạn có thể xem danh sách những người chỉnh sửa và bản chỉnh sửa mới nhất của họ cùng với dấu thời gian.. Bạn cũng sẽ có tùy chọn để mở Version History của tài liệu.

This makes it easier to track edits made by multiple collaborators, providing more insight into who the recent editors were, what changes were made, and when.

Getting started 

Deployment speed 

Availability 

  • Available to Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, và Education Plus.
  • Not applicable to Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, and Nonprofits, as well as G Suite Basic and Business customers.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099