skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs shows out of office when mentioning users in comments

Quick summary

Trong Google Docs, giờ đây bạn sẽ thấy thông tin vắng mặt khi trả lời hoặc đề cập đến những người dùng khác trong một nhận xét.

 

Khi đề cập đến một người dùng trong một nhận xét hoặc chuỗi mới, bạn sẽ thấy biểu ngữ OOO (Out of Office) và thông tin về thời điểm họ dự định quay lại làm việc.

 

Google Docs shows out of office when mentioning users in comments

 

 

Đối với chủ đề nhiều người, bạn sẽ thấy thông tin cô đọng ngoài văn phòng. Bạn có thể chọn biểu tượng thông tin để xem thêm thông tin về từng người cụ thể. 

 

Google Docs shows out of office when mentioning users in comments

 

 

Getting started

 

Release time

  • Rapid release domain: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 2021.
  • Scheduled release domains: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 

 

Availability

  • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, và Nonprofit.

 

 

 

Source: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099