skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Drive allows you to limit sharing with specific groups of people

What’s changing 

Giờ đây, quản trị viên có thể xác định đối tượng cụ thể mà người dùng của họ có thể liên kết chia sẻ tệp Google Drive. Điều này có thể giúp bảo mật dữ liệu tổ chức của bạn và giúp người dùng chia sẻ tệp với đúng đồng nghiệp một cách đơn giản hơn. 

Tính năng này trước đó đã có ở phiên bản beta. Dựa trên phản hồi của bạn từ bản beta, Google đã thực hiện hai thay đổi quan trọng: 

  • Google đã tăng số lượng đối tượng mục tiêu tối đa mà bạn có thể đề xuất từ ​​ba lên năm.
  • Trong thời gian thử nghiệm, chỉ các nhóm do quản trị viên tạo mới có thể được thêm vào đối tượng mục tiêu. Giờ đây, quản trị viên có thể thêm bất kỳ nhóm nào làm đối tượng mục tiêu, bao gồm các nhóm thuộc các tổ chức khác nhau. 

Đọc thêm bên dưới hoặc truy cập Help Center của Google để tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để triển khai đối tượng mục tiêu

Who’s impacted 

Admins and end users

Why you’d use it 

Trước đây, quản trị viên có thể chọn cho phép người dùng liên kết chia sẻ tệp với toàn bộ miền của họ hoặc bất kỳ ai có liên kết. Đối tượng mục tiêu cho phép quản trị viên xác định và đề xuất các tùy chọn chia sẻ liên kết chi tiết hơn cho người dùng. Điều này có thể giúp: 

  • Cải thiện tình hình bảo mật tổ chức của bạn bằng cách khiến cho thông tin khó được chia sẻ rộng rãi hơn ở mức phù hợp. 
  • Hướng dẫn người dùng chia sẻ với các đối tượng cụ thể và phù hợp hơn.
  • Tiết kiệm thời gian của người dùng bằng cách giảm nhu cầu quản lý các yêu cầu chia sẻ từ nhiều cá nhân. 
  • Giúp người dùng của bạn dễ dàng cộng tác với đồng nghiệp của họ một cách đơn giản, hiệu quả và an toàn.

giới hạn chia sẻ cho nhóm đối tượng cụ thể google drive

Getting started 

cài đặt đối tượng chia sẻ mục tiêu trong admin console

Release time 

Availability

  • Available to Google Workspace customers Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Business và Enterprise for Education 
  • Không có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Education, và Nonprofits

Looking for more information:

Back To Top
0974 417 099